O nás Reference Ke stažení Kontakty  
Proječkní činnostÚprava vodyAeraceFiltrace vodyVodojemyChemické hospodářství

Úprava vody

Úprava vody všeho druhu je naším primárním zaměřením. V této oblasti vám dokážeme zajistit komplexní podporu v jakékoliv fázi vašeho projektu, ať už jde o přípravu investičního záměru, dokumentaci či realizaci technologických celků a stavby. Provádíme realizace pro kompletní úpravu vody pro obce, průmysl i soukromý sektor.

Úprava vody pro obce a průmysl

Zajištění pitné vody pro obyvatelstvo patří mezi klíčové povinnosti odpovědných zástupců obcí. Vysoká spolehlivost a nízké provozní náklady jsou ve vodárenských provozech přímo nutnost. Ne vždy se povede tohoto optimálního stavu na úpravnách dosáhnout. Z tohoto důvodu provádíme optimalizace, rekonstrukce a montáže úpraven vod pitných, průmyslových a bazénových. Provedeme technické posouzení, návrh technologického systému, zpracování projektové dokumentace a vlastní realizaci díla. Naše technická řešení vám poskytnou spolehlivé a cenově optimální zásobování vaší obce nebo provozu kvalitní vodou.

Našimi nejčastějšími zákazníky jsou:

 • Obce různých velikostí a provozovatelé vodohospodářských zařízení
 • Průmyslové objekty
 • Soukromnící

Nejčastěji upravujeme vody nevyhovující v parametrech:

 • Radon a další těkavé látky
 • Železo
 • Mangan
 • Dusičnany
 • Celková tvrdost (vápník a hořčík)
 • Amonné ionty
 • Mikrobiologické a biologické parametry

Výjimkou ovšem nejsou ani úpravy vody v parametrech jako:

 • Arsen
 • Nikl
 • Další těžké kovy
 • Některé pesticidy
 • Chloridy
 • Sírany

Používáme především následující technologie:

 • Aerace
 • Otevřená i tlaková filtrace s použitím filtračních materiálů jako je písek, preparovaný písek, Birm, Greensend apod.
 • Iontoměničová technologie - anex, katex,
 • Koagulační technologie a čiření
 • Biofilmová nitrifikace
 • Ztvrzování vody
 • Reverzní osmóza, mikro/nano/ultra - filtrace
 • Hygienické zabezpečení vody - dávkování, UV lampy
 • Dávkování chemikálií dle použité technologie
 • Regulační a snímací technika - ASŘ S vývojem nových technologií držíme krok, ale vybíráme si pouze ty opravdu osvědčené.

Vlastní instalace technologických kompletů a jejich montáže provádíme tak, aby nebyly ohroženy dodávky pitné vody obyvatelům.

Materiály a dodavatelé

Rozvodné potrubní systémy ve většině případů realizujeme buď z nerezové oceli, PE, PP, nebo z tlakového lepeného PVC nebo. Na přání investora provádíme potrubí ze všech ostatních, běžně užívaných materiálů. Jednotlivé komponenty technologických celků buď sami vyrábíme, nebo nakupujeme od ověřených a kvalitních výrobců, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Komponenty vždy volíme tak, aby pro klienta představovaly optimální volbu s ohledem na provoz, účinnost a finanční nároky. Atesty na pitnou vodu pro všechny komponenty jsou samozřejmostí.

Malá úpravna vody Automatická tlaková stanice Bubla 9S s filtrací vzduch přes aktivní uhlí
UV lampa Vystrojení čerpací stanice
Reversní osmóza
Tlaková filtrace


Úprava vody pro domácnosti, rodinné domy, penziony, restaurace a sportovní kluby

Pokud nemáte možnost připojení na veřejný vodovod, je pro váš dům, hotel, rekreační centrum nebo třeba restauraci nezbytné, aby voda pro vaši rodinu nebo hosty byla zcela nezávadná.

Soukromníci často podlehnou tlaku neprofesionálních firem, které nabízejí relativně levné „zázračné“ filtry, které jejich problémy vyřeší. Opak je ale pravdou a v mnoha případech se životnost takovýchto řešení počítá na týdny, pokud vůbec kdy fungovala. Nenechte se napálit. My vám navrhneme a dodáme funkční úpravnu vody jako celek přesně podle vašich potřeb nebo nabídneme další možnosti, jak dostupnost kvalitní vody dále řešit, protože úprava vody pro malé zdroje není vždy finančně a provozně výhodná. Všechny detaily a souvislosti vám rádi podrobně vysvětlíme.

Od nás dostanete odborné konzultace a rámcový návrh technologie, včetně předpokládané cenové relace.

Co k tomu potřebujete?

Abychom vám mohli nabídnout kvalitní a spolehlivé řešení, potřebujeme od vás základní vstupní data, kterými jsou:

 1. Chemický rozbor, který si můžete nechat zpracovat v akreditované laboratoři. Pro rozbor bakteriologického znečištění je nutno z laboratoře půjčit speciální lahvičku.
 2. Informace o množství spotřebované vody, případně informace o charakteru objektu, počtu lidí, vybavení atd. Společně pak už sestavíme návrhové parametry.
 3. Informace o zdroji vody (typ, poloha, výškové údaje, čerpadlo, atd.)

Tyto informace zašlete na naši adresu, nebo e-mailem, včetně svého kontaktu. Po vyhodnocení se s vámi spojíme a dohodneme další postup. V případě nejasností či nejistoty nás kontaktujte, rádi vám poradíme, kde a jak potřené informace zajistit.

 

© Copyright 2017 Vodárenské Technologie s.r.o. Všechna práva vyhrazena.