O nás Reference Ke stažení Kontakty  
Proječkní činnostÚprava vodyAeraceFiltrace vodyVodojemyChemické hospodářství

Filtrace vody

Filtrace je v různých formách způsob úpravy vody používaný již od starověku. Přestože úprava vody od 19. století doznala zásadního technologického posunu, dodnes patří filtrace k základním prvkům každé úpravny vod.

Pro tyto účely vyrábíme a dodáváme zařízení jak pro otevřenou, tak pro tlakovou filtraci. Dle potřeby navrhujeme optimální rozměry zařízení, včetně potřebného příslušenství a náplní, včetně atypické biofilmová nitrifikace.

Konkrétní zařízení vždy navrhujeme optimálně pro celou soustavu úpravny, aby provozní a energetické nároky byly co nejmenší a zároveň docházelo k vysoké účinnosti filtrace v daných podmínkách.

Otevřená filtrace

Pro systém gravitační filtrace vyrábíme polypropylenové otevřené filtry.

Rozměrová řada je běžně pro filtrační plochy 0,2 do 1,8 m2. Výška filtrační náplně je běžně od 120 do 140 cm. Pro atypická řešení navrhujeme adekvátní úpravy.

Filtrační náplně jsou převážně vodárenský písek a písek s manganovou preparací pro nitrifikační filtraci.

Regulace odtoku je řízena plovákovou regulací s vysokou provozní spolehlivostí a nulovými energetickými nároky.

Praní se provádí buď pouze vodou, nebo kombinací voda - vzduch. Obsluha praní filtrů je buď ruční, nebo automatická.

Otevřená filtrace Otevřená filtrace s usazovací nádrží a reaktorem
Ovládání otevřené filtrace
Otevřená filtrace Otevřená filtrace


Tlaková filtrace

Pro tlakovou filtraci dodáváme standardní ocelové, laminátové nebo nerezové filtry.

Rozměrová řada je od průměru 250 mm až do 3000 mm. Tlakový rozsah se pohybuje v rozmezí 2 až 16 bar. Výška filtrační náplně je od 50 cm do 140 cm.

Filtrační náplně jsou vodárenský písek, Birm, Greensand, antracit, vápenec, semidol apod.

Praní filtrů jsou buď pouze vodou s kolektorovou růžicí, nebo systém voda - vzduch s falešným mezi-dnem a vzduchovými tryskami.

Obsluha praní filtrů je buď ruční, nebo automatická. Dle typu náplně jsou filtry vybaveny systémem regenerace.

Automatická tlaková stanice Demi stanice Tlakové filtry Tlakové filtry na odstranění dusičnanů Tlakové filtry ztvrzení, odstranění železa a manganu Tlakové filtry na odstranění železa Tlakový filtr na změkčení vody
Tlakové filtry na odstranění železa a manganu
Tlakový filtr Tlakový filtr  

 

© Copyright 2017 Vodárenské Technologie s.r.o. Všechna práva vyhrazena.