O nás Reference Ke stažení Kontakty  
Proječkní činnostÚprava vodyAeraceFiltrace vodyVodojemyChemické hospodářství

Aerace

Aerační technologie je naší specialitou.

Vyvinuli jsme a vyrábíme vlastní horizontální provzdušňovače pod obchodním názvem BUBLA a také vyrábíme aerační věže pod názvem FUKA. Dlouholeté zkušenosti založené na celé řadě realizovaných projektů nám umožňují rychle volit optimální řešení pro celou řadu situací, které nastávají již při zpracování technologie, během projektových příprav či při provozu a rekonstrukcích.

Použití aerátorů

Provzdušňovače (aerátory) jsou primárně určeny pro odvětrání nežádoucích plynných nebo těkavých složek při úpravě pitné nebo odpadní vody a při čištění podzemních nebo povrchových vod z ekologicky zatížených území.

Použití aerace je zpravidla nutné kombinovat s dalšími technologickými stupni. O konkrétním návrhu je potřeba uvažovat na základě chemického rozboru a fyzikálních vlastností upravované vody. Ve složitých případech se provádí aerační test přímo na místě za použití malého aerátoru.

Pitná voda

Aerace jako jeden z běžných stupňů úpravy vody slouží především k odstranění radonu, oxidu uhličitého, sirovodíku, těkavých organických látek nebo amoniaku. Další důležitou funkcí je sycení vody kyslíkem využívané při oxidačních procesech včetně biologických (biofilmová nitrifikace). Odvětrání ve vodě rozpuštěného CO2 nebo H2S vede obvykle ke zvýšení pH upravované vody, což se hojně využívá v technologii pro odstraňování nadbytku železa a manganu ve vodě. Po aeraci dochází ke zlepšení organoleptických vlastností vody.

Asanace vody

Pro asanace vod z ekologicky zatížených oblastí se hojně využívá aerace (stripování) k odstranění těkavých látek, jako jsou chlorované či nitrované aromatické a alifatické uhlovodíky, fenol s jeho deriváty (obecně těkavé organické látky) či některé pesticidy.


Technologie Bubla

Aerační zařízení, které jsme do této podoby sami vyvinuli a vypilovali k dokonalosti. A proto jsme na něj náležitě pyšní. Jeho velkou výhodou je dlouhodobé, spolehlivé a údržbou nenáročné používání při maximální účinnosti.

Princip:

Pro aerátory řady BUBLA je systém provzdušnění horizontální. Upravovaná voda protéká nad perforovaným mezi-dnem, kterým je do zařízení vháněn tlakový vzduch. Tím dochází k intenzivnímu a rovnoměrnému provzdušnění vody.

Kde použít BUBLU?

O použití vertikální nebo horizontální verze aerátoru zpravidla rozhoduje chemické složení a fyzikální vlastnosti upravované vody, prostorová omezení pro umístění technologie a výhled provozních nákladů. Horizontální provzdušňovače BUBLA se primárně hodí pro vody obsahující zvýšené množství železa a manganu (nad 1mg/l), tam kde jsou ve vodě obecně mechanické nečistoty, nebo tam kde není dostatečná výška pro umístění vertikálních provzdušňovačů. Tato verze má v porovnání s vertikální obecně vyšší provozní náklady, avšak umožňuje pravidelnou a jednoduchou údržbu, která zajistí optimální výkon technologie i v podmínkách s nepříznivým chemismem upravované vody. Pro nepřetržitý provoz vyrábíme k aerátorům BUBLA oplachovou vanu se sadou náhradních roštů.

Materiály:

Zařízení je vyrobeno z polypropylenu v kombinaci s nerezovým materiálem a je přizpůsobeno snadnému čištění perforovaného mezi-dna. Používá se v gravitačním systému pouze jako průtokové - netlakové. Zařízení je opatřeno atestem pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Zařízení je vyráběno kusově na zakázku. Díky tomu si můžeme již během příprav projektu zvolit vhodné modifikace, které umožní optimální řešení technologie jako celku.

Více detailů můžete nalézt v sekci:

Technická data a výkresy ke stažení

Nebo nás kontaktujte, rádi s Vámi veškeré detaily probereme osobně.Technologie Fuka

Jde o standardní aerační věže. Výhodou našich výrobků je flexibilita provedení. Nejsme svázáni striktním výrobním programem a díky našemu know-how v dané problematice, dokážeme zařízení uzpůsobit na míru přesně podle vašich potřeb a přitom zajistit požadovanou kvalitu výstupů.

Princip

Pro aerátory řady FUKA je systém provzdušnění vertikální. Upravovaná voda je v horní části věže rozstřikována přes vysoce porézní náplně, které dále rozmělňují vodní tříšť. Ze spodní strany směrem proti padajícím kapkám je do zařízení vháněn vzduch. Tím dochází k intenzivnímu a rovnoměrnému provzdušnění vody a odnosu nežádoucích látek pryč do vzduchotechnického potrubí.

Kde použít FUKU?

O použití vertikální nebo horizontální verze aerátoru zpravidla rozhoduje chemické složení a fyzikální vlastnosti upravované vody, prostorová omezení pro umístění technologie a výhled provozních nákladů.

S ohledem na složitost čištění se vertikální provzdušňovač (neboli stripovací věž) FUKA hodí pro vody s nízkým obsahem železa a manganu (pod 1mg/l) a tam, kde nejsou ve vodě obecně mechanické nečistoty. Zároveň je potřeba mít k dispozici dostatečnou výšku pro umístění této technologie. Hlavní výhodou zařízení FUKA je výrazně nižší spotřeba elektrické energie při provozu a nižší pořizovací náklady ve srovnání s horizontálním aerátorem BUBLA.

V případě, že voda některý z výše popsaných klíčových parametrů pro použití zařízení FUKA nesplňuje, je vhodné zvážit použití horizontálního provzdušňovače typu BUBLA, případně volit umístění provzdušňovače v jiném technologickém stupni úpravny vody.

Materiály

Zařízení je vyrobeno z polypropylenu. Používá se v gravitačním systému pouze jako průtokové - netlakové. Zařízení je opatřeno atestem pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Více detailů můžete nalézt v sekci:

Technická data a výkresy ke stažení

Nebo nás kontaktujte, rádi s ámi veškeré detaily probereme osobně.

 

© Copyright 2017 Vodárenské Technologie s.r.o. Všechna práva vyhrazena.