O nás Reference Ke stažení Kontakty  
Proječkní činnostÚprava vodyAeraceFiltrace vodyVodojemyChemické hospodářství

Poradenství a projekční činnost

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti vodního hospodářství jako celku poskytujeme odborné poradenství a kvalifikovanou projekční činnost. Vždy dbáme na opravdové potřeby zákazníka s důrazem na efektivní využití vašich prostředků při maximální provozní spolehlivosti. Tím vám šetříme náklady v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Abychom vám poskytli co nejlepší řešení, nikdy neprovádíme návrhy „od stolu“, ale zakládáme si na důsledném průzkumu lokalit a souvisejících podkladů. Díky realizaci celé řady našich projektů a dlouhodobé spolupráci s klienty a provozovateli se můžete spolehnout, že naše řešení jsou opravdu kvalitní po všech stránkách.

S čím vám pomůžeme?

 • Úprava a jímání vody pro pitné, či průmyslové účely
  • Hydrogeologické posouzení jímacích území
  • Kompletní technologie všech typů úpraven vod
  • Aerace vody pro vodárenství a sanace
  • Optimalizace stávajících úpraven vod
  • Projekční činnost stavebních částí a veškeré technologické celky, včetně elektroinstalací.
 • Vodojemy a čerpací stanice
  • Návrhy vodárenských systémů jako celku
  • Řešení problematiky tlakových pásem a systému vodovodních sítí
  • Návrhy čerpacích stanic všech typů
 • Chemické a vápenné hospodářství
  • Dávkování chemikálií pro jednotlivé technologické stupně
  • Hygienické zabezpečení vody
  • Kompletní vápenné hospodářství
 • Malé vodní elektrárny
  • Vyhodnocení hydro-energetického potenciálu lokality
  • Návrh vhodného stavebně-technologického řešení pro rekonstrukce či nové elektrárny o Inženýring
 • Malé vodní nádrže a další hydrotechnické stavby
  • MVN jako jsou rybníky, koupaliště a přidružené stavby, požární nádrže, dešťové nádrže a další obdobné stavby
  • Jezy a hrazení bystřin Pitná voda

Další služby:

 • Technicko-bezpečnostní dohled (TBD) pro vodní díla IV kategorie
 • Inženýrská činnost a technické dozory staveb.

Poradenství provádíme buď v součinnosti s přípravou realizovaných zakázek, nebo formou studií, technických návrhů či posouzení technického řešení. Dokumentaci, která to vyžaduje, opatřujeme vlastní autorizací ČKAIT Svěřte přípravu svých projektů do našich rukou a získáte spolehlivého partnera, který vaše problémy vyřeší.  

Projektová činnost

© Copyright 2017 Vodárenské Technologie s.r.o. Všechna práva vyhrazena.